Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły
KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

Regulamin Internetowego Sklepu Meblowego kedameble.sklep.pl

§1
Strony transakcji

Sprzedawca - właścicielem sklepu internetowego jest:
'Keda
Dawid Kecz
ul. Ostrowska 11
63-430 Odolanów
NIP: 622-278-19-17
REGON:

Nabywca - nabywcą mebli w internetowym sklepie meblowym kedameble.sklep.pl może być jedynie osoba pełnoletnia.

§2
Oferta

Wszystkie oferowane meble są fabrycznie nowe. Do każdego zakupionego towaru wystawiana jest faktura imienna lub na firmę ( po uzyskaniu niezbędnych danych mailem). Wszystkie rachunki wysyłane są drogą elektroniczną, na specjalne życzenie rachunek zostaje wydrukowany i przesłany pocztą. Prosimy o odpowiednio wczesną informację w sprawie wysyłki faktury.

§3
Realizacja zamówienia

Nabywca po dokonaniu zakupu ma obowiązek wpłacić na konto bankowe całą kwotę lub zaliczkę w umówionej wysokości za zakupiony towar.
NR KONTA:
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1201 1000 0091 3153 4555
Po zaksięgowaniu zaliczki na koncie firmowym rozpoczynamy realizację zamówienia:
a) zamawiamy meble u producenta lub rezerwujemy wybrane meble znajdujące się w magazynie dla danego nabywcy
b) po nabyciu przez naszą firmę mebli informujemy nabywcę
c) w przypadku wysyłki informujemy nabywcę o wysłaniu mebli, informacja zawiera dodatkowo numer do kierowcy, który zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę.

§4
Reklamacje

Reklamacje będą realizowane przez naszą firmę tylko po zastosowaniu się do niniejszych punktów regulaminu:
a) jeśli przesyłka jest naruszona należy rozpakować ją przy kierowcy, w razie uszkodzenia towaru należy spisać z kierowcą formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, następnie jedną z kopii należy odesłać do naszej firmy na adres email:
z tematem REKLAMACJA
b) jeśli w przesyłce brakuje jakichkolwiek akcesoriów prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy
c) jeśli nabywca odbiera towar osobiście zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z towarem.

§5
Gwarancje

Wszystkie oferowane przez nasz sklep meble są fabrycznie nowe. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez sklep internetowy kedameble.sklep.pl

 

§6 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych

 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 • utworzenia i zarządzania Kontem;

 • obsługi i realizacji Zamówienia;

 • przeprowadzenia procesu płatności;

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;

 • rozliczenie usług świadczonych przez Kedameble jako Sprzedawcy w ramach serwisu;

 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi)

 • `przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych

 • `przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

 • windykacja należności;

 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

 • -przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

 1. -Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Akceptacja Regulaminu jest konieczna do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.-

 2. -Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Kedameble lw tym informacji dotyczących produktów.
  Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 3. -Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Kedameble danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym  powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Kedameble jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 4. -Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

 5. -Kedameble. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.

§7
Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. Wszystkie wymienione meble i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl